ISO-LEN® Regeneraten

PE-HMW / PE-UHMW

ISO-TECH levert plaatmateriaal en afgewerkte polyethyleenonderdelen zowel in reine kwaliteit als in verschillende geregenereerde versies. De regeneraten, die al vele jaren erg in trek zijn, verschillen van de reine kwaliteiten door licht verschillende eigenschappen en een lagere prijs. De regeneraten worden verkregen uit produktieafval – overtollige spaan, zaagafval enz. – en vervolgens opnieuw verwerkt, met andere woorden opnieuw gesinterperst. Bij regeneraten kan een consistente optiek niet worden gegarandeerd. Dit kan, afhankelijk van de batch, variëren.

Toepassingen:

  • Drank- en verpakkingsindustrie
  • Machine- en installatietechniek
  • Chemische industrie
  • Fenders

Leverbare formaten:

  • Halffabricaten (platen, op maat gezaagd)
  • Eindproducten

Eigenschappen:

Als grove richtlijn voor de regeneraatmaterialen kunt u de gegevens van de reine kwaliteiten ISO-LEN® 500 of ISO-LEN® 1000 gebruiken(in de datasheets). De toepasselijkheid van onze regeneraten lichten wij ook graag telefonisch toe, of in een persoonlijk gesprek.

Heeft u een vraag over de ISO-LEN® regeneratmaterialen of specifieke toepassingen? We helpen u graag. We kijken ernaar uit van u te horen via telefoon, e-mail of ons contactformulierGedetailleerde materiaaleigenschappen vindt u ook in ons downloadsectie.

Opmerking: door de bovengenoemde informatie worden bepaalde eigenschappen niet gegarandeerd. De beslissing over de geschiktheid van een materiaal voor een specifieke toepassing is de verantwoordelijkheid van de respectieve gebruiker. De bovengenoemde informatie komt overeen met ons huidige kennisniveau.