Privacy verklaring

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid dat onder aan deze tekst staat.

Onze privacyverklading voor zakelijke partnersis te finden op onze downloadpagina.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld wanneer u ons uw gegevens verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn specifiek technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het paginabezoek). De verzameling van deze gegevens start automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​vlekkeloze functionaliteit van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om informatie over de oorsprong, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens kostenloos te ontvangen. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van de gegevens aan te vragen. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in het colofon. Bovendien hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma’s van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk door cookies en door zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar u. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.

 

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De websitebeheerder neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit wat voor soort informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld in het geval van communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

ISO-TECH Kunststoff GmbH
Rottweg 22, 48683 Ahaus, Duitsland

‘Verantwoordelijke instantie’ is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingsaangelegenheden is de functionaris voor gegevensbescherming (“Landesdatenschutzbeauftragter”) van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens kunnen worden gedownload via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde partij, aan u te leveren in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen een SSL- of TLS-codering en beschermt de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van “http: //” in “https: //” en het slotsymbool in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

U heeft onder de toepasselijke bepalingen van de wet, het recht op vrije informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de bestemming en het doel van de verwerking van gegevens en eventueel een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon staat.

Tegenspraak tegen reclamemails

Het gebruik van e-mailadressen gepubliceerd onder de imprintverplichting of een ander e-mailadres op deze website voor het verzenden van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal wordt afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

 

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde “session-cookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en cookies toe te staan ​​alleen op een case-activeren van de aanvaarding van cookies voor bepaalde functies of uitsluiten van het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies wanneer u de browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatie proces of om u bepaalde wenselijke eigenschappen (b.v. winkelmandje functie) op te stellen, worden op basis van art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies worden opgeslagen (bijvoorbeeld cookies om uw surfgedrag te analyseren), worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server log files

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browser type en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van de serververzoek
  • IP-adres
  • Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt wordt ​​uw informatie uit het contactformulier met inbegrip van de contactgegevens opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en in het geval van follow-up vragen . We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (artikel 6 (1) lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

De gegevens die u in de contactformulier invult zullen bij ons blijven totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag of het doel voor dataopslag wordt weggelaten (b.v. na voltooide verwerking van uw aanvraag) in te trekken. Verplichte wettelijke bepalingen – met name retentieperiodes – blijven onaangetast.

 

4. Analysetools en advertenties

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevens zijn ingevoerd door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Om te analyseren evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (b.v. het IP-adres, verblijftijd van de bezoeker op de website of door de gebruiker gemaakte bewegingen van de muis). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses bevinden zich volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site worden niet op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websites tegen misbruik van automatische spionage en spam.

Verdere informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u onder volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

5. Plug-ins en Tools

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we hebben aangegeven op de website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.